فاطمه جلیلی در ۱۳۹۱/۰۳/۳۰ گفته : من از استاد خیلی خوبم(اقای خوشقامت)خیلی سپاس گذارم.

تحقيق درمورد درس 18 کتاب اجتماعی ششم | اموزش زبان سوم راهنمایی درس7و8 |