فاطمه جلیلی در ۱۳۹۱/۰۳/۳۰ گفته : من از استاد خیلی خوبم(اقای خوشقامت)خیلی سپاس گذارم.