اعلام نتایج نهایی آزمون ارشد در روز دوشنبه 3 شهریور 93; اظهارات مخالفان و موافقان«دانا ...