۶- اعلام موجودی با استفاده از اینترنت؛ در حال حاضر همه بانک‌های کشور، علاوه بر بسترهای ...