استخدام در بندرعباس ، شرکت ژیگِس واقع در بندرعباس و فعال در زمینه فناوری اطلاعات (سخت ...