شماتیک مدار گوشی های سامسونگ; سامسونگ c300 کلید های 1 2 3 صدا داره اما عمل نمیکنه; سامسونگ c300