اولین موضوع برای برقراری رابطه با یک جنس ، داشتن شناخت از غرایز و طبیعت های آن است ، رفتار یک ...

تحقيق درمورد درس 18 کتاب اجتماعی ششم | اموزش زبان سوم راهنمایی درس7و8 |