در این مطلب تعریف کاملی از سرویس gprs و mms همراه اول شده و همچنین آموزش تنظیمات در ادامه همین ...