در این مطلب تعریف کاملی از سرویس gprs و mms همراه اول شده و همچنین آموزش تنظیمات در ادامه همین ...

تحقيق درمورد درس 18 کتاب اجتماعی ششم | اموزش زبان سوم راهنمایی درس7و8 |