روحانی: 67 پروژه تا پایان امسال در اردبیل اجرا می شود/ برقراری تعادل بین استانها در برنامه ...