توقف امروز (1392/05/16) : در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت نيرو ترانس جهت برگزاري مجامع ...