تخت و کمد کودک با قابلیت نوجوان با تشک تخت به اندازه 90*180 که دارای دو کشو زیر تخت است.کمد با ...